Theater Gnaffel niet in de BIS

De Raad voor Cultuur heeft besloten dertien jeugdpodiumkunstinstellingen op te nemen in de Basis Infrastructuur (BIS). Helaas is de subsidieaanvraag van Theater Gnaffel hiervoor niet gehonoreerd. Wij feliciteren alle gezelschappen die een positief advies hebben ontvangen en vanaf 2021 een BIS instelling zijn.

Ondanks het advies is de Raad van Cultuur lovend over Theater Gnaffel en onderschrijft zij het belang van haar voorstellingen in Oost Nederland op scholen en in theaters. Ook onderschrijft de stedelijke cultuurregio haar grote waarde voor het ontwikkelen van talent en van jonge theatermakers, door haar samenwerking met het kunstvakonderwijs en de ontwikkelmogelijkheden die zij binnen het gezelschap biedt.

De raad heeft veel waardering voor haar inspanningen om het poppentheaterambacht door te geven aan een nieuwe generatie. Het vakmanschap van haar poppenspelers is zeer groot en het spelplezier is ook goed terug te zien in de producties. De raad is met name enthousiast over de manier waarop artistiek leider (en acteur) Elout Hol de poppen karakter geeft.

In de BIS is een beperkt aantal plekken voor jeugdtheatergezelschappen. De instellingen die hiervoor niet in aanmerking komen, richten zich tot het Fonds Podiumkunsten (FPK). Gnaffel ontvangt sinds 2001 subsidie van het FPK en heeft ook hier een nieuw plan ingediend voor de periode 2021-2024. Wij kijken uit naar de bekendmaking van deze meerjarige regeling in augustus.