Gnaffel voor 2017 waarschijnlijk gered

Donderdag 8 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met €10 miljoen voor cultuur. Theater Gnaffel is hierdoor voor het komende jaar zeer waarschijnlijk gered. In augustus kwam het voortbestaan van het gezelschap in gevaar, vanwege onvoldoende budget bij het Fonds Podiumkunsten om alle positief beoordeelde gezelschappen de periode 2017-2020 te financieren.

De PvdA en een groot deel van de oppositie dienden op 29 november een amendement van € 10 miljoen in om positief beoordeelde culturele instellingen van bewezen kwaliteit, die bij het Fonds Podiumkunsten onder de zaaglijn terecht kwamen, voorlopig te redden. 8 december werd het amendement in de Tweede Kamer in stemming gebracht en met meerderheid aangenomen.

Dankzij het amendement kunnen de subsidieaanvragen van instellingen op de b-lijst van het Fonds Podiumkunsten, waaronder dus Gnaffel, voor het jaar 2017 waarschijnlijk eenmalig worden gehonoreerd. Artistiek leider Elout Hol van Theater Gnaffel geeft aan ‘erg blij te zijn met deze onverwachte kans’.

Vanuit de branchevereniging Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten is gevraagd om zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over de jaren daarna (2018-2020), aangezien professionele podiumkunstorganisaties vaak anderhalf tot twee jaar vooruitwerken.