Recensie time!

Deze maand kregen we maar liefst twee mooie recensies van de Theaterkrant.
Zowel voor FLAT als voor Gandhi, onze eerste 10+ voorstelling.

FLAT – bekijk de recensie hier

Jansen en De Boer zijn een sterk duo. Ze springen goed in op de reacties van de jonge toeschouwers en ook hun onderlinge samenspel is grappig en scherp. Wanneer ze in hoog tempo allerlei bewoners van het verzorgingstehuis voorbij laten komen, laten ze zien dat ze nog veel meer komische typetjes in hun mars hebben. Het maakt nieuwsgierig naar volgend werk van deze dames. Hopelijk is dat minstens net zo warm en sympathiek als Flat.

Gandhi – bekijk de recensie hier

‘Ik ga compleet viral!’ – ‘Dat klinkt niet goed. Ben je ziek?’ Aan het woord zijn de dertienjarige Charlie en de geest van Ghandi, hier een pop. Wat die twee gemeen hebben? Beiden gebruiken de massa in hun verzet. En in de nieuwe voorstelling van Theater Gnaffel ontdekken beiden de keerzijde daarvan in een wonderlijke voorstelling die de geschiedenis koppelt aan het India van nu, wereldproblematiek aan persoonlijke problemen, met daarbij een glansrol voor Aniek Stokkers.