Voortbestaan Theater Gnaffel in gevaar

Vandaag zijn de besluiten van Het Fonds Podiumkunsten over de meerjarige activiteitensubsidie bekendgemaakt. De meerjarige activiteitensubsidie is eens in de vier jaar aan te vragen en biedt gezelschappen, producenten en festivals de mogelijkheid om in continuïteit voorstellingen, concerten en festivalprogramma’s te realiseren. Theater Gnaffel ontving in de periode 2013-2016 meerjarige subsidie van Het Fonds en vandaag is bekend gemaakt dat Het Fonds het advies ‘honoreren voor zover het budget dat toelaat’ heeft gegeven. Het beschikbare budget is echter niet toereikend om de aanvraag te honoreren, waardoor het voortbestaan van het gezelschap in gevaar komt.

Het team van Theater Gnaffel is hierover natuurlijk uitermate teleurgesteld. Zakelijk leider Nicolette Klein Bleumink: “De geplande theatervoorstellingen van dit seizoen kunnen gewoon doorgaan. Maar het is de vraag of er in de jaren hierna nieuwe producties gemaakt kunnen worden. Er moet gekeken worden wat er mogelijk is met subsidie van de gemeente en provincie.”

Om de selectie te maken worden aanvragen getoetst aan bepaalde criteria, zoals artistieke kwaliteit, pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod en geografische spreiding in Nederland. Het Fonds Podiumkunsten heeft 26,9 miljoen euro per jaar te verdelen, door de instellingen werd ruim het dubbele aangevraagd. Omdat de commissie over meer aanvragen een positief advies heeft gegeven dan het beschikbare budget toelaat, kunnen niet alle instellingen met een positief advies worden ondersteund en heeft de commissie onderscheid aangebracht in prioriteit. Van de 212 aanvragers zijn er 84 gehonoreerd. Daaronder zijn 28 nieuwkomers. 23 instellingen, waaronder dus Gnaffel, keren niet terug in de vierjarige regeling van Het Fonds.

De commissie vindt Gnaffel een “gewaardeerd gezelschap dat de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het podiumkunstenaanbod”, maar heeft daarnaast een aantal kritische opmerkingen op de beoordelingscriteria. Voor de beoordeling van Theater Gnaffel kunt u kijken op de website van Het Fonds Podiumkunsten: www.fondspodiumkunsten.nl.